Nacrt Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

28 Jun Nacrt Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Ministarstvo za rad, zapošljavaje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva, izradilo je nacrt Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026. Stategija se odnosi na transformaciju ustanova socijalne zaštite tako da se postepeno smanjuje broj korisnika u ustanovama za smeštaj i podržava njihov prelazak na život u zajednici. Član Radne grupe, ispred Saveza MNRO Srbije je Marijana Taranović Todorović. Izradu Akcionog pana podržao je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje ”Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji speovodi GIZ.