Završeni Projekti

04 May Mala škola za roditelje

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Mala škola je program edukativne prirode koji pruža psihosocijalnu podršku roditeljima dece sa razvojnim smetnjama i pomaže im da steknu korisna znanja koja će im biti od...

Pročitajte više

29 Apr LIČNI PRATIOCI U UDRUŽENJIMA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je unapređenje usluga zasnovanih na postavkama socio-inkluzivnog modela. Projektom se razvija i pilotira program obuke za trenere i lične pratioce, kao i za članove udruženja,...

Pročitajte više

27 Apr Edukacija kadra za rad sa MNRLO

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Najznačajniji rezultati projekta: Informisane lokalne zajednice o potrebama MNR lica i mobilisani lokalni stručnjaci za rad sa decom i odraslim licima ometenim u razvoju....

Pročitajte više

26 Apr PREVENTIVNA PODRŠKA PORODICI

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Projektne aktivnosti nude program podrške roditeljima koji se bavi preveniranjem problema porodica u riziku, smanjujući njihovu trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Primarni specifični cilj projekta...

Pročitajte više

25 Apr JAČANjE KAPACITETA UDRUŽENjA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih udruženja MNRO za pružanje socijalnih usluga. Projektne aktivnosti obezbeđuju lokalnim udruženjima MNRO uslove održivog funkcionisanja i afirmisanja njihove uloge u...

Pročitajte više