Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2023

17 Mar Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2023

Potpisani ugovori za realizaciju programa u okviru Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023.godini – U Palati Srbija potpisani su Ugovori za realizaciju programa između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnika 33 saveza. Programi koje realizuju savezi sprovode se neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja svom sistemu. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je Ministar Nikola Selaković, pomoćnica ministra, rukovodilac Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević, saradnici iz Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i predstavnici saveza. Za Savez MNRO Srbije za 2023.godinu odobreno je ukupno 29.150.000 dinara, od čega 20.000.000 dinara za programske aktivnosti lokalnih udruženja i 9.150.000 dinara za programske aktivnosti Saveza. „Sve što radi Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu je usmereno na izgradnju Srbije bez barijera. Srbija, koja iako još uvek nije članica Evropske unije, jeste referentan primer kako po uzoru na razvijene zemlje stvara društvo jednakih šansi za sve“, istakao je ministar Selaković. Ministar je najavio i donošenje posebnog Zakona o udruženjima osoba sa invaliditetom, te ocenio da Srbija može da izradi takve propise zahvaljujući kojima će naša država postati još bolje mesto po odnosu prema osobama sa invaliditetom, nego što su to neke druge države Evropske unije.