Aktuelni Projekti

Doprinos razvoju integrisanog sistema podrške i zaštite dece migranata bez pratnje

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Opšti i specifični ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je unapređen sistem podrške i zaštite maloletnih migranata bez pratnje roditelja, sa posebnim fokusom na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Osnaživanje kapaciteta pružalaca usluga i unapređenje njihovih kompetencija za pružanje neposredne podrške maloletnim migrantima
  2. Razvijanje međusektorske saradnje u ovoj oblasti
  3. Generisanje znanja o različitim aspektima podrške maloletnim migrantima, kao i specifičnim pristupima pojedinim posebno osetljivim podrgrupama u okviru ove korisničke grupe