17 Jul Udruženi glasovi za dostupnije i bolje usluge za decu i porodice

Okrugli sto ’’Udruženi glasovi za dostupnije i bolje usluge za decu i porodice’’ – UNICEF i NOOIS zajednički su, nakon meseca roditeljstva,  organizovali okrugli sto pod nazivom ’’Udruženi glasovi za dostupnije i bolje usluge za decu i porodice’’, u zgradi UN-a na Novom Beogradu. Skupu je prisustvovalo preko 40 predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz cele Srbije, Saveza udruženja, udruženja, praktičara iz oblasti rane intervencije i inkluzivnog obrazovanja i stručnjaka. UNICEF je predstavio dva programa koja sprovode, na teme ranih intervencija i inkluzivnog obrazovanja. U okviru ranih intervencija predstavljen je projekat PORI (porodično orijentisana rana intervencija) čiji su članovi stručnog tima učestvovali u radu u grupama sa ostalim učesnicima. U okviru inkluzivnog obrazovanja, predstavljeni su segmenti u koje je UNICEF uključen, sa posebnim osvrtom na rad resursnih centara. Rad u grupama bio je veoma sadržajan, izvestioci su izneli značajna zapažanja i svoja viđenja i predloge unapređenja obrađenih tema.

Na osnovu mišljenja i preporuka sa ovog okruglog stola, biće napravljen zajednički plan akcije kojim će koordinirati NOOIS i UNICEF, a u saradnji sa učesnicima skupa.