LIČNI PRATIOCI U UDRUŽENJIMA MNRO

29 Apr LIČNI PRATIOCI U UDRUŽENJIMA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je unapređenje usluga zasnovanih na postavkama socio-inkluzivnog modela.

Projektom se razvija i pilotira program obuke za trenere i lične pratioce, kao i za članove udruženja, u organizovanju i upravljanju uslugom. Projekat prevenira socijalnu izolaciju dece sa smetnjama u razvoju i podstiče njihovo uključivanje u socijalne usluge i redovno obrazovanje, a tim i šanse za što samostalnije funkcionisanje.