21. MART – SVETSКI DAN OSOBA SA DAUNOVIM SINDROMOM

21 Mar 21. MART – SVETSКI DAN OSOBA SA DAUNOVIM SINDROMOM

Generalna skupština proglasila je 21. mart za Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom koji se, počev od 2012. godine obeležava u cilju podizanja svesti javnosti o Daunovom sindromu.

Ove godine Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležava se pod sloganom „Pristup invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima – sa nama ne za nas”.

Poruka „Sa nama ne za nas“ ključna je za pristup invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima kojim se poručuje da osobe sa invaliditetom imaju pravo na pravičan tretman i iste mogućnosti kao i svi ostali, radeći sa drugima na poboljšanju svojih života.

Prioritet Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je da osobama sa invaliditetom omogući uživanje građanskih, socijalnih i kulturnih prava, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije i obezbedi puna i efektivna participacija u svim oblastima društvenog života.

U okviru kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA koju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizuje u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije i drugim savezima udruženja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, između ostalog, obeležavaju se značajni datumi za invalidski pokret, među kojima je i Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će i u narednom periodu nastaviti da sistemski pristupa rešavanju problema sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju, nastojeći da im omogući da realizuju svoje potrebe, imaju jednake mogućnosti i pravo na različitost.