Covid 19 – Ko štiti osobe sa invaliditetom?

17 Mar Covid 19 – Ko štiti osobe sa invaliditetom?

Malo toga je urađeno da se osobama sa invaliditetom daju uputstva i podrška koji su im potrebni da se zaštite tokom trenutne pandemije COVID -19, iako mnogo njih pripada rizičnim grupama, upozorila je specijalni izvestilac UN za prava osoba sa invaliditetom Katalina Devandas Agilar (Catalina Devandas Aguilar).

“Osobe sa invaliditetom osećaju da su zapostavljene”, rekla je ekspertkinja UN za ljudska prava. “Mere prevencije, kao što su socijalno distanciranje i samoizolacija mogu biti nemoguće za one kojima je potrebna podrška drugih da se hrane, oblače i kupaju.”

“Ova podrška je osnova za njihovo preživljavanje i sve države moraju preduzeti dodatne mere socijalne zaštite da bi se garantovao kontinuitet podrške na bezbedan način tokom trajanja krize.”

Ekspertkinja UN-a je naglasila da su mere razumnih prilagodjavanja ključne da bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da smanje kontakte i rizik zaraze. Treba im omogućiti rad od kuće ili plaćeno odsustvo da bi im se garantovala sigurnost prihoda. Članovima porodica i pružaocima usluga, takođe trebati omogućiti razumna prilagođavanja da bi osobama sa invaliditetom pružili podršku tokom ovog perioda.

“Pristup dodatnoj finansijskoj pomoći je, takođe, od vitalnog značaja za smanjenje rizika od dodatne vulnerabilnosti ili siromaštva osoba sa invaliditetom i njihovih porodica,” objasnila je specijalni izvestitelj UN za prava osoba sa invaliditetom.

“Mnoge osobe sa invaliditetom su zavisne od usluga koje su obustavljene i možda nemaju dovoljno novca da naprave zalihe hrane i lekova, ili da plate dodatne troškove kućne dostave.”

Devandas, takođe, naglašava da je situacija osoba sa invaliditetom koje su smeštene u institucijama, psihijatrijskim ustanovama i zatvorima posebno teška, imajući u vidu visok rizik kontaminacije i nedostatak eksternog nadzora, te pogoršanje stanja usled upotrebe vanrednih mera iz zdravstvenih razloga.

“Ograničenja moraju biti pažljivo odmerena i koristiti najmanje nametljive mere za zaštitu javnog zdravlja”, kaže ona. “Ograničavanje kontakata sa bliskim osobama ostavlja osobe s invaliditetom u potpunosti nezaštićene od bilo kog oblika nasilja ili zanemarivanja u institucijama.”

“Države imaju povećanu odgovornost prema ovoj populaciji zbog strukturalne diskriminacije kojoj su izložene.”

Ekspertkinja UN-a naglašava da osobe sa invaliditetom treba da budu uverene da je njihovo preživljavanje prioritet i urgira da države obezbede jasne protokole u slučajevima ugroženosti javnog zdravlja da bi se osiguralo da, kada su medicinski resursi u deficitu, pristup zdravstvenoj zaštiti, uključujući i mere zaštite života, nije diskriminatoran za osobe sa invaliditetom.

“Da bi se suočili sa pandemijom, ključno je da informacije o tome kako se zaštititi od koronavirusa budu pristupačne za sve”, objašnjava.

“Kampanje javnog informisanja i informacije nadležnih institucija u oblasti zdravlja moraju biti obezbeđene na znakovnom jeziku i na pristupačan način, u pristupačnom formatu, uključujući pristupačne digitalne tehnologije, titlovanje, relej servise, sms poruke, poruke u lako razumljivom formatu i na jednostavnom jezikom.”

“Organizacije osoba sa invaliditetom moraju biti konsultovane i uključene u sve faze odgovora na COVID-19,” zaključuje Devandas.

Obraćanje ekspertkinje podžale su i specijalna izvestiteljka UN za eliminaciju svih oblika nasilja nad osobama pogođenim leprom i njihovim porodicama, Alis Kruz (Alice Cruz) i nezavisna ekspertkinja za uživanje svih ljudskih prava starijih osoba, Roza Kornfeld-Mate (Rosa Kornfeld-Matte).

Izvor Sajt UN

Lista prioriteta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u uslovima vanrednog stanja

Poštovani roditelji, kolege, prijatelji, u proteklim danima čuli smo se sa mnogima od vas I saznali za probleme koji su se pojavili u svakodnevnom funkcionisanju od uvođenja vanrednog stanja.

Želimo da vas obavestimo da smo ih sve uzeli u obzir, i sa kolegama iz ostalih invalidskih organizacija, članica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, sastavili

LISTU PRIORITETA ZA UNAPREDJENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITEOTM U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

koju vam ispod u celosti prenosimo:

“1. Vladi RS skrenuti pažnju na činjenice da su, pored sugrađana starijih od 65 godina, osobe sa invaliditetom među najugroženijim delovima stanovništva. Bilo zbog osnovnog stanja, bilo zbog pratećih, sekundarnih posledica invalidnosti, osobe sa invaliditetom naročito su izložene mogućnosti respiratornih infekcija koje mogu imati fatalne posledice za ova lica. Podsećamo i na obavezu države da osobama sa invaliditetom pruže posebnu zaštitu i podršku u situacijama rizika, shodno članu 11 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predlog: da Vlada RS u sve mere podrške najugroženijima, obavezno uključi i osobe sa invaliditetom kao jednu od najranjivijih kategorija u uslovima pandemije i vanrednog stanja, kao i da u svojim saoštenjima naglašava da su i osobe sa invaliditetom, kao i stariji sugrađani, među najugrženijim kategorijama

 1. Problem sa personalnim asistentima koji rade dvokratno, odnosno koji u večernjim časovima pomažu korisnicima da se pripreme za spavanje i slično, a to je kasnije od 20 časova. Predlog: da svi oni dobiju neku vrstu potvrde kako bi im se omogućilo da rade i tokom trajanja zabrane kretanja
 2. Problem oslobađanja od radne obaveze:
  a) osoba sa invaliditetom koje rade u privatnim firmama ili kompanijama, kao i
  b) jednog od roditelja/samohranog roditelja ili supružnika osobe sa invaliditetom bez obzira na starosnu dob
 3. Pitanje dostave namirnica i medicinskih sredstava – pored starijih sugrađana, obuhvatiti i osobe sa invaliditetom; Predlog: preko štabova civilne zaštite ili preko mesnih zajednica, a na bazi spiskova kojima one raspolažu
 4. Pitanje isplate nadoknade za tuđu negu i pomoć i invalidske penzije na kućnu adresu (zbog nemogućnosti odlaska u Poštu ili banku)
 5. Preduzimanje svih mera razumnih prilagođavanja kada su u pitanju usluge socijalne zaštite – ne ukidati usluge, kao što su stanovanje uz podršku, personalni asistenti, lični pratioci deteta i druge
 6. Voditi računa da svi sajtovi državnih institucija i obraćanja javnosti budu u pristupačnim formatima
 7. Obezbediti strogu epidemiološku zaštitu osoba koje pružaju pomoć i podršku osobama sa invaliditetom kod kuća i u rezidencijalnim ustanovama – sredstva za dezinfekciju i po potrebi zaštitna oprema i testiranje na virus”

Lista prioriteta dostavljena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa molbom da se aktuelne mere i uredbe što pre prošire u cilju pružanja neophodne podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. U ime svih invalidskih organizacija, dopis je uputio NOOIS – Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.