Međunarodni zakoni i dokumenta

Evropska strategija za osobe sa invaliditetom 2010-2020:

Obnovljeno opredeljenje za Evropu bez prepreka

Pročitajte više

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Pročitajte više