Edukacija kadra za rad sa MNRLO

27 Apr Edukacija kadra za rad sa MNRLO

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Najznačajniji rezultati projekta:

Informisane lokalne zajednice o potrebama MNR lica i mobilisani lokalni stručnjaci za rad sa decom i odraslim licima ometenim u razvoju.