JAČANjE KAPACITETA UDRUŽENjA MNRO

25 Apr JAČANjE KAPACITETA UDRUŽENjA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih udruženja MNRO za pružanje socijalnih usluga.

Projektne aktivnosti obezbeđuju lokalnim udruženjima MNRO uslove održivog funkcionisanja i afirmisanja njihove uloge u procesu reforme socijalne zaštite i sistemu pluralizma pružalaca usluga.

Glavne aktivnosti projekta su usmerene na obuku stručnog kadra i unapređenje njihovih opštih kompetencija za rad u socijalnoj zaštiti, kao i posebnih kompetencija relevantnih za rad sa posebno osetljivim korisnicima socijalnih usluga.