KAMP KOSJERIĆ

20 Apr KAMP KOSJERIĆ

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat razvija socijalne veštine i samostalnost osoba ometenih u mentalnom razvoju, korisnika udruženja MNRO koja su članice Saveza MNRO Srbije.

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom. Projektne aktivnosti su podrška podsticanju razvoja – aktiviranjem motivacije, akcije i interakcije sa okolinom i jačanjem socijalne kompetentnosti.

Specifični ciljevi su: povećan stepen samostalnosti, razvoj komunikacije među vršnjacima, edukacija o partnerskim i drugarskim odnosima među vršnjacima, uspostavljanje drugarskih i partnerskih odnosa,pomoć porodici.

Aktivnosti različitog sadržaja se realizuju u okviru kampa za mlade MNRO, uz pratioce – stručna lica i volontere.