Klub roditelja–razvoj koncepta i socijalne podrške porodicama

28 Apr Klub roditelja–razvoj koncepta i socijalne podrške porodicama

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat razvija koncept Kluba za roditelje u okviru udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u deset lokalnih zajednica.Aktivnosti neposrednog rada su usmerene na podršku roditeljima i drugim članovima porodice mentalno nedovoljno razvijenih osoba, kao i na profesionalce koji rade sa ovom korisničkom grupom.U manjim opštinama i ruralnim sredinama u okruženju odabranih opština,zbog nedostatka usluga podrške i socijalne izolacije porodica dece sa smetnjama u razvoju, planirana je priprema uslova i osnivanje novih Klubova. Kroz informativne, savetodavne i edukativne aktivnosti porodice se podstiču na samoorganizovanje i umrežavanje sa drugim akterima sistema zaštite, aktivizam u vaninstitucionalnim modelima rada i učešće u razvoju usluga koje su fleksibilne i mogu da odgovore na promenljive potrebe porodice.