Mala škola za roditelje

04 May Mala škola za roditelje

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Mala škola je program edukativne prirode koji pruža psihosocijalnu podršku roditeljima dece sa razvojnim smetnjama i pomaže im da steknu korisna znanja koja će im biti od pomoći u očuvanju integriteta i funkcionalnosti porodice.

Kroz interaktivne radionice sa psiholozima, neuropsihijatrima, porodičnim terapeutima i kroz predavanja od strane stručnjaka iz drugih različitih oblasti, roditelji stiču znanja koja im omogućavaju da zastupaju svoja prava i prava svoja dece i da postanu aktivni partneri u procesu rehabilitacije deteta.

Program traje sedam dana i obuhvata prosečno oko 60 roditelja i dece iz različitih lokalnih udruženja MNRO iz Srbije. Rad se odvija paralelno sa roditeljima i sa decom, kroz različite radionice i sadržaje primerene potrebama pojedinaca i grupe.

Program je podsticaj ranoj rehabilitaciji deteta i jačanju ličnih i porodičnih kapaciteta.

Kroz „Malu školu“ roditelji počinju postepeno da prihvataju realnost problema ali na način koji ih stavlja u poziciju aktivnog učesnika u stvaranju povoljne porodične klime koja će se pozitivno odraziti na razvoj deteta i njih samih.

Nakon učešća u ovom programu, roditelji nisu više samo pasivni posmatrači već nosioci brojnih akcija za unapređenje društvene zaštite mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Oni dolaze da uvida da ulaganjem napora mogu doprineti stvaranju boljeg okruženja za život svoje dece.

Prezentacija Mala Škola.pdf