Posebna briga za posebne potrebe

21 Apr Posebna briga za posebne potrebe

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Najznačajniji rezultati projekta:

Razvoj socijalizovanog hraniteljstva i drugih lokalnih socijalnih usluga u cilju deinstitucionalizacije.