Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju

23 Apr Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat je zasnovan na autentičnim potrebama porodica dece sa smetnjama u razvoju, koristi raspoložive resurse lokalne zajednice za razvoj „predah usluge“ u cilju prevencije institucionalizacije i podrške alternativnim vidovima brige o deci u porodičnom okruženju. Usluga podrazumeva povremeno, kratkoročno odvajanje dece sa smetnjama u razvoju od roditelja, u cilju osamostaljivanja i socijalizacije dece, a pre svega je namenjena roditeljima – pruža im mogućnost odmora od svakodnevne brige o detetu, kao i priliku za obavljanje različitih porodičnih i profesionalnih obaveza. Aktivnosti predviđaju noćenje i produženi dnevni boravak dece van kuće, u novoizgrađenom objektu u Sremčici. Korisnici – porodice su sa teritorije Beograda i okolnih opština, prvenstveno oni koji nisu korisnici drugih socijalnih usluga i nalaze se u stanju urgentne potrebe.