PREVENTIVNA PODRŠKA PORODICI

26 Apr PREVENTIVNA PODRŠKA PORODICI

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projektne aktivnosti nude program podrške roditeljima koji se bavi preveniranjem problema porodica u riziku, smanjujući njihovu trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Primarni specifični cilj projekta je animiranje i obuka novih stručnih saradnika za stalni stručni tim progama. Razvijanjem ovakvih savetodavno – edukativnih programa podrške Savez MNRL osnažuje svoja lokalna udruženja MNRO – udruženja roditelja za zastupanje prava posebno osetljivih grupa građana i kvalitetan rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života porodica dece sa smetnjama u razvoju.