Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom

18 Apr Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom zasnovana na aktivnom učešću korisničkih grupa i organizacija. Kroz aktivnosti predviđene projektom pruža se psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom pohađanjem asertivnih treninga koji će im omogućiti da ojačaju svoje potencijale,  socijalne veštine, razumeju svoja prava i primenjuju ih i u svojoj zajednici.