Razvoj usluga podrške procesu deinstitucionalizacije Sremčice

24 Apr Razvoj usluga podrške procesu deinstitucionalizacije Sremčice

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Najznačajniji rezultati projekta:

Razvoj kapaciteta ustanove za proces transformacije – resurs centar za različite usluge.