Sastanak pomoćnice ministra Biljane Barošević sa predstavnicima saveza udruženja OSI

05 Jul Sastanak pomoćnice ministra Biljane Barošević sa predstavnicima saveza udruženja OSI

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, rukovodilac Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, održala je sastanak sa predstavnicima saveza udruženja osoba sa invaliditetom. Tema sastanka bila je analiza rada i postignutih rezultata u proteklih 6 meseci i planovi rada i aktivnosti do kraja 2024.godine. Ministarstvo je na ovogodišnjem Programskom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom sa 270 miliona dinara podržalo realizaciju 32 programa saveza koji u sastavu imaju blizu 500 lokalnih organizacija u Republici Srbiji. Pomoćnica Barošević istakla je da su u okviru ovih programa pokrenute brojne aktivnosti u cilju poboljšanja života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. “Veoma je važno da i u buduće zajedno radimo na realizaciji svih aktivnosti koje su podržane od strane Ministarstva u okviru Programskog konkursa kako bi unapredili kvalitet života osoba sa invaliditetom i obezbedili im jednake šanse i mogućnosti”, rekla je Barošević. Kako je istakla, samo zajedničkim radom i inkluzivnim pristupom mogu da se ostvare vidljivi rezultati u cilju stvaranja SRBIJE BEZ BARIJERA i INKLUZIVNE SRBIJE, koja će biti najbolje mesto za život svih građana. Ispred Saveza MNRO Srbije sastanku su prisustvovale Milena Šćepanović i Marijana Taranović Todorović, Sekretar Saveza.