Sastanak Saveza MNRO Srbije

04 Feb Sastanak Saveza MNRO Srbije

U petak, 07.02.2020. godine u skupštinskoj sali SO Vračar biće održan sastanak Saveza MNRO Srbije sa predstavnicima lokalnih organizacija iz Srbije. Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tema sastanka je predstavljanje plana rada Saveza i lokalnih udruženja za 2020.godinu, kao i razmena o trenutnoj situaciji u radu udruženja. Predstavnici udruženja biće pozvani da iznesu kako jake, tako i slabe strane vezane za svoj rad, nedoumice, pitanja i sugestije. Ovo je prvi u nizu sastanaka, koji će se u buduće održavati kvartalno.