Unapređenje kompetencija za psihosocijalnu podršku porodici

02 May Unapređenje kompetencija za psihosocijalnu podršku porodici

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je unapređen kvalitet socijalnih usluga i zaštita najboljih interesa dece i mladih iz osetljivih grupa i njihovih porodica. Projekat je primarno usmeren na usvajanje znanja i razvoj veština profesionalaca iz udruženja MNRO kao i drugih pružalaca usluga za psihosocijalnu podršku roditeljima. Aktivnosti podrazumevaju obuke korisnika po akreditovanim programima,formiranje mreže trenera za rad sa porodicama,praktičan rad novih trenera sa roditeljima u udruženjima MNRO i drugim udruženjima osoba sa invaliditetom, uz kontinuiranu mentorsku podršku iskusnih stručnih saradnika. Program je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu Saveza MNRO i primenjiv je na rad sa usvojiteljima, hraniteljima i porodicama dece obolele od teških bolesti.