Značaj oralnog zdravlja za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju’

02 Oct Značaj oralnog zdravlja za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju’

Savez MNRO Srbije je u okviru svojih programskih aktivnosti koje je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, održalo Tribinu pod nazivom ’’Značaj oralnog zdravlja za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju’’.  Tribina je održana u prostorijama kafića ’’Zvuci srca’’ u Beogradu, i ispred domaćina nam je Katarina Rakić predstavila organizaciju Dečje srce. Ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tribini je prisustvovala Julijana Stanisavljević, koja se prisutnima obratila rečima podrške u uvodnom delu, ali je i aktivno učestvovala tokom Tribine i diskusije u nastavku. Predavači na Tribini bili su članovi Udruženja dečjih preventivnih stomatologa Srbije, prof.dr. Dejan Marković (Stomatološki fakultet) i psiholog Olja Jovanović (Filozofski fakultet). Tribini je prisustvovalo 30 predstavnika naših lokalnih organizacija (korisnika, roditelja, stručnjaka) – poštujući mere koje su na snazi za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti Covid-19. Važnost odabrane teme podstakla je prisutne na veoma kvalitetnu diskusiju nakon predavanja, u kojoj su svi učestvovali. Pokrenute su nove ideje, pitanja, inicijative… Na radionici koja je realizovana kao sastavni deo Tribine, obrađena je tema ’’Higijena zuba’’, napravljen je grupni rad-poster,  a nakon prezentacije postera, svi učesnici radionice dobili su poklone za učešće u aktivnosti. Moderator Tribine bila je Marijana Taranović-Todorović, Sekretar Saveza MNRO Srbije.  Veliku zahvalnost dugujemo kompaniji Oral B, koja je donirala vredne poklone našim učesnicima (električne četkice za zube i paste).