Author: nikola

18 Apr Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom zasnovana na aktivnom učešću korisničkih grupa i organizacija. Kroz aktivnosti predviđene projektom pruža se psihološko osnaživanje osoba...

Pročitajte više

25 Mar MALA ŠKOLA ZA RODITELjE

SAVEZ UDRUŽENjA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM OSOBAMA SRBIJE - SAVEZ MNRO SRBIJE - "MALA ŠKOLA ZA RODITELjE" MATARUŠKA BANjA 22 – 29. 05. 2011. SAVEZ MNRO SRBIJE se iskreno zahvaljuje svim stručnim saradnicima i prijateljima “ Male škole za roditelje “...

Pročitajte više

24 Mar IZVEŠTAJ O RADU ZA 2014.

Savez MNRO Srbije je u 2014.g. radio na sprovođenju planiranih aktivnosti iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom predviđenih u godišnjem Planu za 2014.godinu,usvojenom na sednici Upravnog odbora Saveza decembra 2013. godine. Aktivnosti koje je Savez...

Pročitajte više