Zakoni i dokumenta Republike Srbije

Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica

Pročitajte više

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

Pročitajte više

Zakon o udruženjima

Pročitajte više