Organizacija

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije (Savez MNRO Srbije) je dobrovoljno, humanitarno, nevladino, nedobitno i nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme u cilju unapređenja prava i položaja mentalno nedovoljno razvijenih osoba i osoba sa višestrukim razvojnim smetnjama na teritoriji Republike Srbije.

Članice Saveza mogu biti registrovana udruženja za podršku mentalno nedovoljno razvijenim osobama i njihovim porodicama, koja prihvataju ciljeve Saveza i Statuta.

Savez okuplja preko 60 lokalnih udruženja na teritoriji uže Srbije.

Vizija zajednice

Inkluzivna zajednica sa visokim stepenom građanske odgovornosti, sa jednakim pravima za sve, sa razvijenim sistemom socijalnih usluga podrške pojedincu i porodici zasnovanom na međusektorskoj i međuinstitucionalnoj saradnji, javnosti i stručnosti u radu, zajednica koja obezbeđuje materijalne resurse za realizaciju programa i usluga i odgovorno upravlja resursima.

Vizija Saveza

Dostojanstven život osoba sa intelektualnim smetnjama i njihovih porodica, uz integrisan sistem podrške i punu uključenost u život zajednice.

Misija Saveza

Doprineti održivom razvoju mreže udruženja roditelja dece sa intelektualnim smetnjama, u funkciji razvoja usluga socijalne integracije na nacionalnom i lokalnom nivou.

Podržati socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, zasnovanu na aktivnom učešću korisničkih grupa i udruženja koja ih zastupaju, u planiranju razvoja usluga i programa i definisanju razvojnih pravaca u skladu sa kretanjima u okruženju, zajedničkim interesima osoba sa invaliditetom i drugih aktera u zajednici.

ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Skupština Saveza

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Menadžment – stručna služba:

  1.  Sekretar Saveza
  2.  Administrativno – finansijski radnik
  3.  Stručni tim – saradnici različitih profila, angažovani projektno