Članstvo u drugim mrežama

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)

Službena adresa:

Ul. Mutapova 12
11 000 Beograd

Telefon: 011/2414-328

E-mail: nacionalnaorg@open.telekom.rs

Link: http://www.noois.rs/