15 Dec Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 i budućih katastrofa

Savez MNRO Srbije realizuje projekat ‘’Jačanje otpornosti osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 i budućih katastrofa’’ u periodu od 01.11.2022-3‚1.08.2023.godine. Aktivnosti projekta realizuju se u tri lokalna udruženja: Aleksincu, Bajinoj Bašti I Negotinu. Glavne projektne aktivnosti odnose se na realizaciju radionica unapređenja životnih veština, kreativnosti i druženja sa sugrađanima.

Projekat je deo regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“. Ovo je trogodišnja inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije / Red Cross of Serbia, a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.