Završeni Projekti

18 Apr Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom zasnovana na aktivnom učešću korisničkih grupa i organizacija. Kroz aktivnosti predviđene projektom pruža se psihološko osnaživanje osoba...

Pročitajte više