Završeni Projekti

27 Apr Edukacija kadra za rad sa MNRLO

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Najznačajniji rezultati projekta: Informisane lokalne zajednice o potrebama MNR lica i mobilisani lokalni stručnjaci za rad sa decom i odraslim licima ometenim u razvoju....

Pročitajte više

26 Apr PREVENTIVNA PODRŠKA PORODICI

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Projektne aktivnosti nude program podrške roditeljima koji se bavi preveniranjem problema porodica u riziku, smanjujući njihovu trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Primarni specifični cilj projekta...

Pročitajte više

25 Apr JAČANjE KAPACITETA UDRUŽENjA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih udruženja MNRO za pružanje socijalnih usluga. Projektne aktivnosti obezbeđuju lokalnim udruženjima MNRO uslove održivog funkcionisanja i afirmisanja njihove uloge u...

Pročitajte više

20 Apr KAMP KOSJERIĆ

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Kratak opis projekta: Projekat razvija socijalne veštine i samostalnost osoba ometenih u mentalnom razvoju, korisnika udruženja MNRO koja su članice Saveza MNRO Srbije. Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba...

Pročitajte više